Published by: 0

burntout

Tym razem spojrzenie na problem wypalenia zawodowego
z perspektywy pracodawcy – krótka podpowiedź jakie kwestie powodują znaczne obniżenie efektywności organizacji wynikające z wypalenia zatrudnianych pracowników.

Obszary pracy, które należy uwzględniać, oceniając ryzyko wypalenia zawodowego pracowników:

Nadmierne obciążenie pracą – coraz większa liczba obowiązków pracownika przy jednoczesnym ograniczeniu jego zasobów tj. pracodawca wymaga, by zrobił więcej w krótszym czasie, oczekuje się od niego wielozadaniowości i podejmowania wielu ról.

Brak kontroli – pracownik nie ma kontroli nad ważnymi elementami swojej pracy, pracodawca ogranicza samodzielne inicjatywy pracownika i jego kreatywność w rozwiązywaniu problemów w efekcie czego ten traci poczucie sprawstwa.

Brak nagrody – pracownik ma poczucie, że jego praca nie jest wystarczająco doceniona w rozumienie zarówno wynagrodzenia finansowego jak i uznania i satysfakcji wewnętrznej.

Załamanie wspólnoty – brak wsparcia i zaufania ze strony innych osób, powstają liczne konflikty, współzawodnictwo o miejsce pracy (rywalizację zastępuje wrogość), pracownik nie ma ochoty angażować się w relacje ze współpracownikami.

Brak sprawiedliwości – pracownik jest przekonany, że nie jest traktowany sprawiedliwie przez pracodawcę.

Konflikt wartości – konflikt między wartościami pracownika
i organizacji tj. trudne zmaganie się między tym co pracownik chce robić, a tym czego oczekuje pracodawca.

Oprac. na podst. Ch.Maslach „Prawda o wypaleniu zawodowym”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *